Svá přání si je třeba definovat tak, aby jejich splnění bylo nevyhnutelné.