V tomto příspěvku se budu zabývat, dle mého názoru, tím nejfundamentálnějším tématem, které mě osobně docela dlouhou dobu trápilo, než jsem dospěl k vlastnímu názoru. A tím je: jaký nástroj/zvuk má hrát v jaké části frekvenčního spektra, aby vše ve finálním mixu dobře zapadlo, a aby zároveň nebyl mix převýškovaný?