Tag Archives: fyzika

  • Řetězec fyzikálních či chemických reakcí je vlastně taková bezčasová historie.

  • Společenstvo života

    Říká se, že vše je propojeno, vše je jedním. Přemýšlel jsem, jak bych to nazval, a mým závěrem je: Společenstvo života.

    A nyní si představte, kdyby výzkum v oboru kvantové fyziky prokázal, že fyzikální zákony a jednotlivé funkce jejich elementárních částic jsou dané nějakou formou inteligence. Tudíž i přesto, že je jejich chování neustále stejné, dalo by se považovat za jakousi nejzákladnější formu inteligence. Pak by byla odpověď na otázku vzniku života jednoduchá: Ne-život nikdy neexistoval.