Historicky prvním způsobem předávání informace bylo herectví.