Lidé většinou názor mají a většinou na něm nesejde.