Naposledy jsem mu podal ruku, když měl něco s rukou.