Kvantový Vánoční stromeček je stromeček nazdobený pouze z té strany, ze které ho lidé pozorují.