Bylo by úsměvné, kdyby se Svědkové Jehovovi dělili na svědky očité a neočité.