My jsme kdysi měli žigulíka, který troubil, když jsi zatočil doleva. –Tomáš N.