Technickou němčinou nechce mluvit ani Němec. –Petr V.