Martin: Máš staré tričko,
Pavel: Já vím, to je stable release.