Tom: Kdysi jsem se tady pokoušel dohodit dva kamarády, co zrovna dokončili školu, ale neprošli výběrovým řízením.
Pavel: Proč? Byli marní?
Tom: Ne, to nebyli. Jenom neuměli anglicky.
Pavel: Takže byli.