Všichni lidé se dívají na svět svýma očima, a někteří si toho jsou i vědomi.