Vstup do sféry nehněvu a staň se jedním z praktikujících.