Vydal ses na cestu, abys pochopil, že nebylo třeba nikam chodit.