Pavel: Tak co nám Romane přivezeš z Ameriky?
Roman: Sebe! 110kg lásky.