Zajímavé je, že strach lze mít pouze z toho, co se neděje.