Zajímavým rysem poslechového jazzu je, že se nedá poslouchat.