Ačkoliv tato otázka sama o sobě zní spíše pošetile, i já jsem si ji před několika lety položil, a v této úvaze bych chtěl prezentovat svou odpověď, která není jednou odpovědí, ale spíše množinou odpovědí (či úhlů pohledu), což je dle mého názoru ten správný způsob, jak na tuto otázku věrohodně odpovědět.