Světýlkův blog

Další pohled na věc
 • Advent of Code v Kotlinu (Den 4. a 5.)

  Zatímco 4. den byl docela masakr, kde mě totálně vypekla knihovna JodaTime – z nějakého důvodu převedla javovský Date špatně, 5. už byl o něco lepší, nicméně výkonnostně nic moc 🙂 (chtělo by to optimalizovat na úkor čitelnosti).

 • Jsem supr nadšený! Úplně to překonalo moje nulové očekávání. –Jiří B.

 • Advent of Code v Kotlinu (Den 3.)

  Dnes už to bylo více tricky a musel jsem sáhnout po své Rojo knihovně, ale zvládlo se to 🙂 .

  Část A i B:

  @Regex("#(\\d+) @ (\\d+),(\\d+): (\\d+)x(\\d+)")
  class Claim {
    @Group(1)
    var id: Int = 0
  
    @Group(2)
    var x: Int = 0
  
    @Group(3)
    var y: Int = 0
  
    @Group(4)
    var width: Int = 0
  
    @Group(5)
    var height: Int = 0
  }
  
  fun main() {
    val input = File("input3.txt").readText()
    val claims = Rojo.of(Claim::class.java).matchList(input)
  
    val maxWidth = claims.map { it.x + it.width }.max() ?: 0
    val maxHeight = claims.map { it.y + it.height }.max() ?: 0
  
    val area = Array(maxWidth) { IntArray(maxHeight) { 0 } }
  
    claims.forEach { area.cutOut(it) }
  
    val total = area.sumBy { it.count { it == 2 } }
    println(total)
  
    val nonOverlapping = claims.find { claim ->
      claim.run {
        (x until x + width).all { posX ->
          (y until y + height).all { posY ->
            area.get(posX)[posY] == 1
          }
        }
      }
    }
  
    println(nonOverlapping?.id)
  }
  
  private fun Array<IntArray>.cutOut(claim: Claim) {
    claim.run {
      for (posX in x until x + width) {
        for (posY in y until y + height) {
          val row = get(posX)
          when (row[posY]) {
            0 -> row[posY] = 1
            1 -> row[posY] = 2
          }
        }
      }
    }
  }
  
 • Advent of Code v Kotlinu (Den 2.)

  Doháním deficit a zde je řešení pro den 2.

  A:

  fun hasSameLettersCount(id: String, occurrences: Int): Boolean {
    val sameLetterCounts = id.groupBy { it }
      .values
      .map { it.count() }
  
    return occurrences in sameLetterCounts
  }
  
  fun main() {
    val ids = File("input2.txt").readLines()
  
    val twoCounts = ids.filter { hasSameLettersCount(it, 2) }.count()
    val threeCounts = ids.filter { hasSameLettersCount(it, 3) }.count()
  
    println(twoCounts * threeCounts)
  }
  

  B:

  fun main() {
    val ids = File("input2.txt").readLines().toSet()
  
    for (idA in ids) {
      for (idB in ids) {
        val diff = getDiff(idA, idB)
        if (diff.length == idA.length - 1) {
          println(diff)
          return
        }
      }
    }
  }
  
  fun getDiff(first: String, second: String) = first.zip(second) { a, b ->
    if (a == b) a.toString() else ""
  }.joinToString("")
  
 • Advent of Code v Kotlinu (Den 1.)

  Rozhodl jsem se, že si letošní Vánoční čas zpříjemním řešením programátorských hádanek, které pro nás letos připravili na stránkách Advent of Code 2018 … jak jinak, než v Kotlinu 🙂 . Pokud se chcete pochlubit vaším kódem – ať už v jakémkoliv jazyce – nebojte se napsat do komentářů 🙂 .

  Mé řešení pro část první:

  fun main() {
    val result = File("input1.txt").readLines().sumBy { it.toInt() }
    println(result)
  }
  

  a část druhou:

  fun main() {
  
    val frequencies = sequence {
      val deltas = File("input1.txt").readLines().map { it.toInt() }
      var lastFreq = 0
  
      while (true) {
        deltas.forEach {
          lastFreq += it
          yield(lastFreq)
        }
      }
    }
  
    val seen = mutableSetOf<Int>()
  
    for (freq in frequencies) {
      if (freq in seen) {
        println(freq)
        break
      }
      seen += freq
    }
  }
  
 • Nejvíce potěší volovina. –Ludmila B.

 • U 9 lidí už je velká pravděpodobnost, že alespoň 1 z nich bude blbec. –Jan B.

 • Asi mu musíme říct, že ta jeho learning curva bude pěkně velká. –Tomáš N.

 • Toužíš-li po svobodě mysli blázna, musíš se jím stát.

 • Správný úhel pohledu je ten, který ti nevadí.