Tag Archives: obřad

  • Čajový obřad pro velmi úzkou veřejnost.

  • Mistrovství čaje nespočívá v čaji samotném, ale v zušlechťování sebe samého. Čajový obřad vždy zcela odráží toho, kdo ho provádí.