Naše přátelství je jenom řádek v databázové tabulce.