Každá věta začíná velkým písmenem, pokud před ním není smajlík.