Když je paní uklízečka během své práce potichu, znamená to, že nadává ve své mysli.