Ani války, ani nemoci, ale lidská morálka je to, co ničí svět.