Bylo by absurdní, kdyby smyslem života bylo bádat, co je po životě?