Dobrovolník – to je nevolník, který se domnívá, že koná dobro.