Pro svou zajímavost jsem si v Pythonu napsal skript, který si načte všechny slova z Ekumenického překladu Bible, vytvoří pravděpodobnostní mapu jak jedno na druhé navazuje a pak generuje věty o 5 slovech. Vybral jsem některé zajímavé/zvláštní:>>> a provazy milování ustavičně navěky
>>> prostřednictvím ducha klamu 7 oběť
>>> nebudou hosty v evangeliu 23
>>> na okamžik svoji ruku vytavím
>>> zapálil hospodinův lid ještě více
>>> budu připojen ke tvému jménu
>>> si uvědomí že uvedeš syny
>>> smrt kdo mi stůl dáš
>>> jak já podléhám rozkazům obstojíte
>>> krve v průměru deseti patkách
>>> mojžíšova se dožil sto beranů
>>> v okolí svého mrtvého ani
>>> určitě žít zdrženlivě ať vejdou
>>> v tajných úkrytech nevěřte mi
>>> světlo 2 modlil ve válce
>>> hlavu 11 tehdy očistím rty
>>> ji znečistili můj synu chceš
>>> kamkoli přišli jákobovi dám zakusit
>>> živý tvor se valilo z
>>> na skoby a vepíšu jim
>>> bétávenské poušti budou pomáhat hebrejkám
>>> důstojnosti jako má spásná záštita
>>> ještě ve smetaně a nespatřila
>>> už jednou jsem prý mezi