Hele to je amatér. Pořád jede jeden akord. To já znám tři! –Martin J.