Pouze v tom, když v denní náplni zvířete nahradíš “jídlo” slovem “chlast” :-).