Jednou jsem se svého mistra zeptal: Mistře, a vychází ti vše, co sis nenaplánoval?