Pavel: Leshan, to je docela velké město, jsem zjistil …
Roman: Pavle, tam jsou všechny města veliké.