Mé názory jsou jednoduše ovlivnitelné. Stačí mi fakta.