Myšlenka snažící se zaujmout mozek, aby se jí zabýval.