Někteří lidé šetří v takové míře, až škodí nejenom sobě, ale i svému okolí.