Jelikož nelze vnímat všechno, pak to, co by bylo vším, by bylo tebou vnímáno jako nic. A to je názorná ukázka, jak nic může být vším.