Pokud tě někdo vyzve, abys mluvil správně česky, měl by ses ho zeptat: Jak moc správně?