Poznání, které není jako když něco získáš, ale spíše jako když zmizí něco z toho, co tě trápí.