Prázdná mysl je připravena vynořit něco z prázdnoty.