Smysl života můžeš mít, přijít o něho, anebo ho můžeš přestat potřebovat.