Sobec není ten, co ti nedá nic ze svého, ale který chce, abys žila podle něho.