Někdy bych si přál pomalým, vědomým a soustředěným pohybem vytáhnout lepačku z pochvy a PLESK!