Když jsem si prohlížel statistické údaje ze sčítání lidu z let 1991, 2001 a 2011, všiml jsem si, že počet lidí hlásících se k římskokatolické církvi v průměru klesá cca o polovinu. Mohlo by se tedy humorně říci, že poločas rozpadu římskokatolické církve je cca 10 let :-).