Tag Archives: škola

  • Enviromentální inženýři … to je škola, abys mohl dělat manažery někde v Green Peace. –Tomáš N.

  • Jediný kód, který se v čase nemění, je ten, který jsi napsal jako projekt do školy.

  • Co nás ve škole naučili

    K tomu, jak se říká, že člověk stejně zapomene 90% z toho, co se ve škole naučil, bych chtěl jenom dodat, že krom toho jsem u některých předmětů také zapomněl, jestli jsem je vůbec měl nebo ne.