Vyvinul jsem vlastní poznání Zenu, ale ještě jsem ho nekonfrontoval s ostatními. To proto, že jsem časem zjistil, že není co konfrontovat.