Pavel: Proboha, co to je za zdroják!?
Martin: Buď rád, že to není stroják.