Lídé se dělí pouze na dvě skupiny: nebezpeční úchylové, a pak ti bezpeční …